My Jurney

Long Life Education

Thursday, May 13, 2010

Harapan Dan Ucapan Terima Kasih Penulis

Agar blog ini dapat dijadikan ajang pembelajaran bagi semuanya, khususnya bagi penulis pribadi maka saya harap kiranya ada yang bersedia berinteraksi dan berdiskusi melalui forum komentar yang telah disediakan. Tidak lupa saya haturkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada para blogger jempolan yang telah memberi inspirasi lewat tulisan2nya yang telah saya baca dalam blog walking saya, wabil khusus kepada yang saya hormati dosen jarak jauh saya (non formal) bapak Akhmad Sudrajat dengan blognya yang bertajuk "All About Education". Semoga amal baiknya dihitung sebagai amal ibadah yang akan mendapat pahala yang berlipat ganda dari Allah S.W.T. Amin Yaa Robbal alamin.
Post a Comment